Phần thưởng

From CloakCoin Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Rewards and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎português • ‎中文(中国大陆)‎

CloakCoin dành 6% mỗi năm làm phần thưởng Proof-of-Stake vì đã giúp đỡ mạng lưới. Chính người dùng hỗ trợ giao dịch Enigma cũng có thể nhận phí phần thưởng.


- Lưu ý thời gian nhận thưởng staking không tuyến tính, bạn nhận được phần thưởng khi tạo được một khối, không chỉ chuyển đổi trên ví và nhận phần thưởng, tương tự như việc tìm kiếm một block bằng PoW. Cơ hội và may mắn được đưa vào cuộc chơi này, nhưng tiền của bạn sẽ đặt vào (stake) và nhận 6% mỗi năm.


Phần thưởng Pos


Với tỷ lệ cổ tức PoS 6% hàng năm, CLOAK có nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư và người sở hữu. Cổ tức hàng năm 6% được trả dựa trên số CLOAK mà nhà đầu tư nắm giữ trong ví của mình. Mỗi khi đúc Coin, sẽ được trả một phần nhỏ tiền lãi hàng năm như tặng thưởng vì đã hỗ trợ mạng lưới. Đúc (Minting) có thể thực hiện trên bất kỳ máy tính nào (thậm chí là máy có cấu hình thấp!) và với mức tiêu thụ năng lượng rất ít.

Phần thưởng/Phí hỗ trợ Enigma


Người tham gia Cloaker nhận thưởng ở dạng phí tặng thưởng. Phí tặng thưởng được chia ngẫu nhiên, 80-120%, thành các phần phí Enigma bằng nhau.


Phí Enigma được tính cho người gửi sẽ được phân chia cho tất cả những người tham gia Cloaker:

TX Amount Enigma Fee % CLOAK Fee
0 1.00 0
10 0.992 0.0992
50 0.96 0.48
100 0.92 0.92
200 0.84 1.68
300 0.76 2.28
400 0.68 2.72
500 0.60 3.00
600 0.52 3.12
700 0.44 3.08
800 0.36 2.88
900 0.28 2.52
1000 0.20 2.00
2000 0.20 4.00
3000 0.20 6.00
4000 0.20 8.00


Nội dung trang đang được phát triển!