Translations:How to use the Cloakcoin Client/23/vi

From CloakCoin Wiki
Jump to: navigation, search

Cửa sổ Cloakcoin sẽ mở ra và các kết nối sẽ khởi động sau vài phút. Trong lần tải đầu tiên, ví sẽ hỏi bạn có muốn tải file blockchain. Khuyến khích trả lời yes, vì điều này làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để tải về tất cả các block.