Cloakshield

From CloakCoin Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Cloakshield and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎español • ‎português • ‎中文(中国大陆)‎
CloakShield Logo

CloakShield - giao tiếp node với node - là một hoạt động định tuyến onion routing cho lưu lượng mạng của CloakCoin.

Khi khởi động, mỗi ví Cloak tạo ra một cặp khóa [NID_secp256k1] (Cloaking Encryption Key / CEK) cho phép chúng lấy được các bí mật đặc biệt bằng cách sử dụng ECDH với khóa riêng tư của chúng và khóa công khai của người nhận. Giao tiếp này tạo cơ sở cho tất cả các giao tiếp node với node liên quan đến Enigma. Giao tiếp mã hóa dựa trên ECDH này cũng được sử dụng cho dữ liệu định tuyến onion routing, được xử lý bởi CloakShield. CloakShield sử dụng mã hóa đầu cuối và cung cấp liên lạc an toàn, cho phép các node phá vỡ phân tích lưu lượng truy cập.

Khi định tuyến onion routing được kích hoạt, máy khách sẽ cố gắng xây dựng một onion route hợp lệ cho dữ liệu bằng cách sử dụng danh sách các máy ngang hàng Enigma mà nó nhận diện được. Node có thể không có kết nối trực tiếp đến các máy ngang hàng Enigma, nhưng điều đó không cần thiết vì các gói dữ liệu CloakData (dữ liệu được đóng gói để định tuyến bằng CloakShield) được chuyển tiếp ngang hàng. Một onion route thường sẽ bao gồm 3 route riêng biệt đến node đích, với 3 node nhảy trên một route. Nhiều route được sử dụng để đối phó với các tình huống mà ở đó node định tuyến trở thành ngoại tuyến.

Các node định kỳ gửi Thông báo Enigma cho các máy ngang hàng để quảng cáo dịch vụ của họ cho việc định tuyến onion routing. Các node khác trên mạng lưới lưu trữ các thông báo (cho đến khi chúng hết hạn hoặc được thay thế bằng bản cập nhật) và sử dụng chúng để xây dựng các onion route.

Kết hợp với Enigma, nó được thiết kế để bảo mật, sử dụng tới 25 bước nhảy bằng cách sử dụng mã hóa RSA đối xứng được hỗ trợ bởi trao đổi khóa ECDH. Điều này có nghĩa là tất cả lưu lượng mạng trong giao dịch ENIGMA là không thể theo dõi hoặc truy vết.Định tuyến Onion Routing Cloakshield
  • Sử dụng mã hóa đầu cuối và cung cấp thông tin liên lạc an toàn
  • Được thiết kế để bảo mật cả ENIGMA và các ứng dụng CloakCoin phi tập trung và sẽ đảm bảo dữ liệu của bạn được giữ riêng tư nhất có thể.
  • Cho phép gửi dữ liệu được mã hóa đến một hoặc nhiều người nhận.
  • Cho phép bất kỳ đối tượng dữ liệu CloakCoin nào được tuần tự hóa và truyền an toàn đến một hoặc nhiều người nhận.
  • Cho phép các node giao tiếp gián tiếp để phá vỡ phân tích lưu lượng truy cập.
  • Cung cấp mạng định tuyến onion routing và bạn có thể sử dụng tới 25 bước nhảy!

C0.png
Không Hạn chế Bản quyền