Enigma

From CloakCoin Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Enigma and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎español • ‎português • ‎中文(中国大陆)‎
The Enigma Logo 2017


Tên được lấy cảm hứng từ ý nghĩa của từ tiếng Hy Lạp gốc - câu đố, bí ẩn, bí mật - và mô tả Enigma của Cloakcoin: các giao dịch riêng tư, an toàn, không thể truy vết và phi tập trung.


Engima hợp tác với Cloakshield khiến bất kỳ người quan sát bên ngoài nào đều không thể theo dõi các khoản thanh toán được thực hiện bằng CLOAKCOIN.

Enigma - Quá trình Giao dịch

Khi một node gửi tiền qua Enigma đến một địa chỉ ẩn, điều sau sẽ xảy ra:

 1. Người gửi tạo ra đầu vào để trang trải số tiền được gửi, phần thưởng enigma (tiền gửi * (0,2-1)%) và phí mạng lưới (hiện tại chưa biết, do dự trữ dồi dào).
 2. Người gửi tạo ra một đối tượng CloakingRequest (có chứa số sử dụng một lần (nonce) ẩn độc nhất cho yêu cầu này).
 3. Người gửi tạo ra 2 hoặc 3 địa chỉ thanh toán ẩn một lần bằng địa chỉ ẩn của người nhận và chia số tiền gửi ngẫu nhiên cho các địa chỉ.
 4. Người gửi định tuyến onion routing CloakRequest đến mạng lưới. Yêu cầu có chứa 'số tiền gửi' để Cloaker biết số tiền cần đặt trước.
 5. Cloaker chọn CloakRequest và quyết định tham gia.
 6. Cloaker cung cấp đầu vào X cho người gửi và địa chỉ ẩn và giá trị hash ẩn (để thanh toán cho họ).
 7. Cloaker gửi CloakingAcceptResponse cho Người gửi, chứa địa chỉ ẩn, số nonce ẩn và đầu vào TX.
 8. Người gửi chờ đến khi đủ Cloaker chấp nhận.
 9. Người gửi tạo giao dịch Enigma bằng cách sử dụng các đầu vào riêng và đầu vào Cloaker. Đầu vào được xáo trộn.
 10. Người gửi tạo ra các đầu ra TX cho tất cả Cloaker. Các kết quả đầu ra chia tiền ngẫu nhiên và trả cho họ. Đây cũng là cách phân bổ phần thưởng cho Cloaker.
 11. Người gửi tự tạo ra các phần tiền trả về cho Enigma TX. Đây là những địa chỉ thanh toán ẩn một lần.
 12. Người gửi tính phí mạng TX và trừ số tiền này trong phần tiền trả về của họ.
 13. Người gửi sẽ gửi Enigma TX đến Cloaker để ký.
 14. Cloaker kiểm tra TX để đảm bảo đầu vào của họ đã sẵn sàng và chính xác và có một địa chỉ thanh toán một lần liên kết với một trong những địa chỉ ẩn của họ với thanh toán vượt quá số tiền đầu vào.
 15. Cloaker ký hoặc từ chối TX và gửi chữ ký cho người gửi.
 16. Người gửi đối chiếu các chữ ký và truyền TX đã được ký kết vào mạng.
 17. Các node quét các giao dịch đến cho thanh toán ẩn và thanh toán Enigma và phát hiện bất kỳ khoản thanh toán hoặc thay đổi nào. Các cặp khóa và địa chỉ được tạo cho bất kỳ khoản thanh toán phù hợp nào và các khóa / địa chỉ được tạo sẽ được lưu vào ví địa phương.


Các giao dịch Enigma và ẩn được phát hiện/nhận được như thế nào?

 • Tất cả các giao dịch đến được quét. Các giao dịch ẩn được quét trước tiên (sử dụng pubkey tạm thời mặc định chứa trong đầu ra OP_RETURN TX ngẫu nhiên). Sau đó, các giao dịch Enigma mới được quét. Các giao dịch Enigma cũng sử dụng pubkey tạm thời tiêu chuẩn, nhưng các khoản thanh toán sử dụng một bước bổ sung liên quan đến một khóa khác. Các đầu ra Enigma được tạo ra bằng cách sử dụng một hàm băm pubkey tạm thời, một hàm băm địa chỉ ẩn riêng tư và chỉ mục đầu ra.


 • Khi quét cho các giao dịch Enigma, các địa chỉ thanh toán không chỉ mục được tạo ra cho mỗi địa chỉ ẩn được sở hữu [HASH (ephemeral_pubkey, hash_stealth_secret, 0)]. Nếu một kết hợp được tìm thấy cho địa chỉ ẩn không chỉ mục, các địa chỉ bổ sung được tạo ra cho các chỉ mục còn lại [num_tx_outputs] và chúng được quét để phát hiện thanh toán. Xem FindEnigmaTransactions trong wallet.cpp để biết thêm thông tin.


 • Một phương pháp quét tương tự được Cloaker sử dụng trước khi ký Enigma TX để đảm bảo rằng họ đang nhận được hoàn trả chính xác. Xem GetEnigmaOutputsAmounts trong wallet.cpp để biết thêm thông tin.


Enigma Transaction


Phân tích giao dịch ENIGMA với Blockexplorer các đầu vào nằm ở bên trái và đầu ra ở bên phải, số lượng phụ thuộc vào số lượng cloaker được sử dụng. Nếu sử dụng 21 cloaker/máy trộn, sẽ có 21 kết quả đầu ra phù hợp ở bên phải và cũng 21 lần đầu vào bên trái. Chỉ người gửi và người nhận mới biết người gửi thực sự là ai. Vì vậy, về cơ bản, 20 người khác giả vờ cũng gửi tiền, nhưng thực sự đã gửi lại cho chính họ.C0.png
Không Hạn chế Bản quyền