Cài đặt Cloakcoin Client

From CloakCoin Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Install the Cloakcoin Client and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎español • ‎português • ‎中文(中国大陆)‎
Cloakcoin Windows setup.

Hướng dẫn này bao gồm cài đặt CloakCoin trên tất cả các nền tảng khác nhau.


Cài đặt phiên bản Windows

 1. Nếu bạn cài đặt ví Cloakcoin lần đầu tiên, hãy chuyển tới điểm 6.
 2. Nếu bạn đã cài đặt phiên bản trước, vui lòng ngừng chạy ví.
 3. Backup wallet.dat của bạn
 4. Nếu phiên bản trước của bạn là CloakCoin 1.x, vui lòng gỡ cài đặt!!!
 5. Nếu phiên bản trước của bạn là CloakCoin 2.x, bạn có thể cập nhật mà không cần phải gỡ cài đặt.
 6. Tải xuống Client mới nhất từ ​​GitHub
 7. Giải nén file tải xuống.
 8. Bây giờ bắt đầu file cloakcoin-rEvolution-2.2.2.0 đã tải xuống và chạy nó với tư cách quản trị viên.
 9. Làm theo hướng dẫn từ trình cài đặt.
 10. Khi cài đặt lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc "Không tìm thấy Blockchain"
 11. Nhấn "ok" để tải xuống file Blockchain đã được bootstrap, điều này sẽ làm tăng đáng kể sự đồng bộ hóa của ví.
 12. Khởi động ví Cloakcoin 2.2.2.0 mới của bạn và để nó tìm các node khác và đồng bộ hóa blockchain.
 13. Luôn nhớ " Mã hóa ví của bạn thông qua mật khẩu Keyphrase! + backup wallet.dat của bạn trên một USB hoặc ổ cứng di động. Chỉ để đảm bảo an toàn!

Cài đặt Phiên bản Linux Precompiled

Cài đặt Phiên bản Linux QT GUI

 1. Nếu bạn đã cài đặt phiên bản trước, vui lòng backup wallet.dat của bạn
 2. Sau đó mở terminal và tạo backup folder .CloakCoin của bạn:
 3. mv .CloakCoin .CloakCoin_backup
 4. Xóa cài đặt cũ (hãy chắc chăn bạn đã backup file wallet.dat của bạn trước khi xóa bất kỳ file nào!)
 5. rm -R .CloakCoin
 6. Cài đặt phiên bản mới
 7. Trên một số distribution debian/ubuntu, bạn có thể cần phải cài đặt lib bị thiếu, nếu đó là trường hợp với quyền root:
 8. apt-get update
  apt-get install libcurl3 libcurl3-gnutls
 9. Tải CloakCoin client mới nhất từ: Github
 10. Giải nén file cloakcoin-linux_x64-rEvolution-2.2.2.0.zip
 11. Chạy cloakcoin-qt bằng tài khoản người dùng của bạn.
 12. Theo hướng dẫn từ trình cài đặt.
 13. Khi xuất hiện "Không tìm thấy file Blockchain" nhấn "OK" để tải file Blockchain, đây là cách nhanh nhất!
 14. Để ví của bạn tìm các node khác và đồng bộ hóa với blockchain
 15. Luôn nhớ "Mã hóa ví bạn bằng Keyphrase mật khẩu!" + backup wallet.dat của bạn trên USB hoặc ổ cứng di động. Chỉ để đảm bảo an toàn!

Cài đặt Phiên bản Linux Daemon GUI

 1. Tạo config directory trong thư mục Home
 2. mkdir /home/USERNAME/.CloakCoin
 3. Chuyển directory và tải Blockchain mới nhất về để đồng bộ hóa nhanh hơn
 4. cd /home/USERNAME/.CloakCoin
  wget https://backend.cloakcoin.com/wallet/v2/cloak_ldb.zip
  unzip cloak_ldb.zip
 5. Tạo file .CloakCoin.conf với rpcusername và mật khẩu
 6. nano /home/USERNAME/.CloakCoin/CloakCoin.conf
  rpcusername=YOURRPCUSERNAME
  rpcpassword=YOURRANDOMRPCPASSWORD
 7. Lưu file này và thoát
 8. Tạo thư mục cho CloakCoin Daemon của bạn:
 9. mkdir /home/USERNAME/cloakcoin
  cd /home/USERNAME/cloakcoin
 10. Tại phiên bản Cloakcoin mới nhất:
 11. wget https://github.com/CloakProject/2.2.2.0-wallets/blob/master/cloakcoin-linux_x64-rEvolution-2.2.2.0.zip
  unzip cloakcoin-linux_x64-rEvolution-2.2.2.0.zip
  rm -r cloakcoin-linux_x64-rEvolution-2.2.2.0.zip
 12. Khởi động Daemon:
 13. /home/USERNAME/cloakcoin/cloakcoind

Cài đặt Phiên bản Mac OS

 1. Tải Mac client mới nhất từ GitHub
 2. Giải nén file zip và khởi động cloakCoin-qt.xxxx.dmg
 3. Kéo & Thả ứng dụng cloakCoin-qt vào thư mục Application
 4. Khởi động cloakCoin-qt App trong Thư mục Application -> bạn sẽ nhận được khuyến cáo app từ nhà phát triển chưa xác định.
 5. Chọn menu Apple > System Preferences, rồi chọn Security & Privacy. Đọc thêm.
 6. Bạn cần bỏ chặn ứng dụng bằng cách nhấp vào 'Open Anyway' trong Security & Privacy
 7. cloakCoin-qt app sẽ tiếp tục cài đặt.
 8. Bạn sẽ nhận khuyến cáo: 'Không thể tìm thấy blockchain... Bạn có muốn tự động tải về?'
 9. Chọn 'Yes'
 10. khi blockchain đã tải về xong, cloakCoin-qt app sẽ chạy và đồng bộ hoàn toàn!
 11. Luôn nhớ "Mã hóa ví bạn bằng Keyphrase mật khẩu!" + backup wallet.dat của bạn trên USB hoặc ổ cứng di động. Chỉ để đảm bảo an toàn!

Nếu bạn cần cài lại file blockchain với trình tải xuống tự động:

 1. Đóng ví đang chạy.
 2. Vào ~/Library/Application Support/CloakCoin/ và xóa thư mục txleveldb.
 3. Khởi động lại và nó sẽ hỏi bạn để tải lại.

Cài đặt Phiên bản Raspberry headless (CLI) precompiled

Chúng tôi chọn Raspbian. Vì vậy, tải bản mới nhất, burn image, đặt SD Card vào Raspberry Pi và bật ON!

 1. Cập nhật hệ thống:
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
 1. Khởi động lại sau khi cập nhật và đừng quên thay đổi mật khẩu pi vì lý do bảo mật
 2. Cài đặt bản mới nhất:
wget https://github.com/CloakProject/2.2.2.0-wallets/raw/master/cloakcoin-RPi_armv7-rEvolution-2.2.2.0.zip
 1. Unzip nó:
unzip cloakcoin-RPi_armv7-rEvolution-2.2.2.0.zip
 1. Thực thi nó:
chmod +x cloakcoind
 1. Mở file CloakCoin.conf
nano ~/.CloakCoin/CloakCoin.conf
 1. Thêm rpcuser và rpcpassword:
rpcusername=YOURRPCUSERNAME
rpcpassword=YOURRANDOMRPCPASSWORD
 1. Khởi động daemon:
./cloakcoind --daemon -upnp

Cài đặt Phiên bản Android

 1. Từ thiết bị di động, cài đặt ví Android mới nhất từ: Google Play

CloakCoin FAQ và sửa chữa

YBạn có thể tìm thấy trợ giúp và thông tin trên CloakCoin general Câu hỏi thường gặp và trang sửa chữa.

Hỗ trợ cũng luôn sẵn sàng Nền tảng kênh Rocketchat CloakCoin


C0.png
Không Hạn chế Bản quyền